Loading Image

disclaimer Dimota

Disclaimer

De informatie die op deze site wordt aangeboden is onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de prijzen en specificaties van producten. 

Prijzen, merken, afbeeldingen

Alle prijzen op deze site zijn in euro's, exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven. Dimota B.V. behoudt zich het recht voor producten die voor 0 Euro zijn geprijsd niet uit te leveren of in behandeling te nemen. Prijzen van 0 Euro worden veroorzaakt door een technisch probleem en zijn derhalve niet bedoeld als verkoopprijs. Alle genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende eigenaar. De getoonde afbeeldingen worden slechts ter illustratie gebruikt en kunnen afwijken van de aangeduide producten.

Links

Dimota B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegang tot of de inhoud van enige site die is verbonden met deze website. Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die niet eigendom zijn van Dimota B.V. zijn alleen opgenomen ter informatie van de klanten van Dimota B.V. 

Aansprakelijkheid

Hoewel de inhoud van de site met de grootste zorg is samengesteld kan Dimota B.V. niet uitsluiten dat bepaalde informatie op de site onjuistheden bevat. Zolang Dimota B.V. geen ernstige nalatigheid kan worden verweten wijst Dimota B.V. iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit eventuele onjuistheden of onvolledigheden op de site af.


Deze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gedeeld.