Loading Image

copyright Dimota

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Tenzij anders aangegeven berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Dimota B.V..

Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van bezoekers, waarbij het niet is toegestaan adresgegevens en/of teksten van de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/ of het printen van een enkele hard copy. Geen enkel deel van de Dimota B.V. site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website en het is niet toegestaan om de site te framen, op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Onrechtmatig gebruik

Indien Dimota B.V. op enige andere site onrechtmatig gebruik aantreft van teksten, afbeeldingen of andere elementen die onder de auteursrechtelijke bescherming ressorteren, zien wij ons genoodzaakt een factuur te sturen aan de verantwoordelijke site-eigenaar. Per onrechtmatig overgenomen element zullen wij een prijs vaststellen.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Dimota B.V., tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Dimota B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.


Deze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gedeeld.