Loading Image

Retouren

Retourneren

Wanneer u te maken krijgt met een defect product, dan kunt u binnen de garantietermijn een RMA aanvragen.

Een verzoek tot retourzending kan uitsluitend worden ingediend bij verkoop@dimota.com. Direct na inzending van uw RMA-verzoek ontvangt u van Dimota International B.V. een registratienummer. Goederen dienen binnen vijf werkdagen na bevestiging van retourname bij Dimota International B.V. te worden aangeboden onder vermelding van het RMA nummer.

Manco

Wanneer u te maken krijgt met een mancolevering van producten, dient u dit uiterlijk één dag na de factuurdatum of de afleverdatum te melden.

In het geval van een dubbele levering wordt de RMA-procedure van kracht als u de goederen wenst te retourneren.

Nadat Dimota International B.V. de oorspronkelijke zending retour heeft ontvangen of van de vervoerder of leverancier een bevestiging van definitief manco heeft ontvangen, wordt tot creditering overgegaan.

Credit

Als u een verschil op uw factuur heeft geconstateerd, kunt u een verzoek tot credit aanvragen. Dit verzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen als de melding uiterlijk twee dagen na facturering plaatsvindt. Gehele of gedeeltelijke creditering vindt uitsluitend plaats na definitieve beoordeling en goedkeuring door Dimota International B.V. De betalingstermijn op de oorspronkelijke factuur blijft gehandhaafd.

De maximaal geaccepteerde doorlooptijd van een creditaanvraag bij Dimota International B.V. is 10 dagen.

Verwijderingsbijdrage en heffingen 


Op enkele productgroepen binnen het assortiment van Dimota International B.V. zijn we genoodzaakt eventuele verplichte heffingen in rekening te brengen. Deze verwijderingsbijdrage en heffingen zijn wettelijk verplicht en bepaald door de overheid. 


Deze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gedeeld.