Winkelwagen

Klantenservice

+31 174 219430

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 maart 2019

Uw privacy is voor Dimota International B.V.  van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Dimota International B.V. en op www.dimota.com allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Indien u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Toegang portaal

Met ons portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de webshop. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres, KvK nummer en eventueel uw btw nummer. Deze hebben wij nodig om het dealercontract dat wij met u afsluiten uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze informatie in ieder geval tot het einde van de dienstverlening aan u.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het dealercontract dat we met u sluiten. De beschreven gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de eerdergenoemde doeleinden af te handelen.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

  • Onze vervoerders
  • Onze kredietverzekeraar
  • Onze ICT-Partners
  • Onze accountant

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per email. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke email bevat een afmeldlink waarmee u zich kunt afmelden en daarnaast kunt u ons blokkeren. Tevens kunt u telefonisch of via de webshop contact met ons opnemen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

In deze privacyverklaring 

Wanneer onze webshop wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Indien u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • Inzage in precieze persoonsgegevens die we hebben
  • Het laten corrigeren van fouten
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • Intrekken van toestemming
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Natuurlijk doen wij onze uiterste best om u op de juiste manier te helpen. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Dimota International B.V.  

Klopperman 27

2292 JE Wateringen

Tel: 0031- (0)174 219430

Email: info@dimota.com